Mercedes-Benz

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi.

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi.

W drodze uważnej selekcji wybraliśmy rzetelnych partnerów naszego programu - czołowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce o światowej renomie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Infolinia:
+48 22 567 40 00
0 801 10 20 30

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Infolinia:
+48 22 555 0000
0 801 200 200

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Infolinia:
+48 22 501 61 00
0 801 120 000

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Infolinia:
+48 22 453 00 00

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Infolinia:
+48 58 555 55 55
0 801 107 107

Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Infolinia:
+48 22 575 90 60

PZU S.A.
ul. Ślężna 29
53-301 Wrocław
Infolinia:
+48 22 566 55 55
0 801 102 102

QBE Insurance Europe Limited
Plantation Place,
30 Fenchurch Street,
London EC3M 3BD
Centrum Likwidacji Szkód: PoI-Assistance Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11, budynek "Antares"
02-674 Warszawa
Infolinia:
+48 22 318 89 01